Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
Fundusze Pożyczkowe i Fundusz Poręczeniowy
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06 w.3, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: pozyczki@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj: Fundusze pożyczkowe i fundusz poręczeniowy/pożyczki/podstawowe informacje


Przeznaczenie pożyczek:

Środki Funduszy Pożyczkowych przeznaczone są na współfinansowanie, w formie pożyczek projektów obejmujących:

 • budowę, remont, modernizację lub nabycie nieruchomości, budynków, budowli, maszyn, urządzeń, środków transportu i wyposażenia,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tym: oprogramowania i licencji),
 • nabycie rzeczowego majątku obrotowego firmy

realizowanych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców.  Podstawowe warunki:

 • kwota pożyczki – od 10 000 do 700 000 PLN,
 • prowizja za udzieleni pożyczki do 3 %,
 • maksymalny okres pożyczkowy – do 60 miesięcy,
 • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 6 miesięcy,
 • stałe atrakcyjne oprocentowanie pożyczki,
 • minimalny wkład własny do 20 %.Formy zabezpieczenia:

 • obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco z wystawienia pożyczkobiorcy

Pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić:

 • hipoteka,
 • poręczenie osób trzecich,
 • przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie),
 • cesja wierzytelności,
 • notarialne poddanie się egzekucji,
 • zastaw rejestrowy,
 • inne przewidziane prawem zabezpieczenie.Północny Fundusz Pożyczkowy i Północny Fundusz Pożyczkowy II są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Początek strony