Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A w Suwałkach
Fundusze Pożyczkowe i Fundusz Poręczeniowy
16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 42A
tel. +48 87 566 61 06 w.3, fax. +48 87 566 74 97
e-mail: pozyczki@ares.suwalki.pl

Szukaj

 

Jesteś tutaj: Fundusze pożyczkowe i fundusz poręczeniowy/informacje ogólne

Fundusz Pożyczkowy ARR „ARES”S.A. W Suwałkach

-  Fundusz pożyczkowy dla małych przedsiębiorców ARR „ARES” S.A. w Suwałkach

-  Północny Fundusz Pożyczkowy

-  Północny Fundusz Pożyczkowy II

Północny Fundusz Pożyczkowy III (pożyczki udzielane na zasadach de minimis)

Północny Fundusz Poręczeniowy    Terenem działania Funduszy obsługiwanych przez ARR ARES S.A. w Suwałkach jest przede wszystkim województwo podlaskie,
    a środki z Funduszu pożyczkowego dla małych przedsiębiorców ARR "ARES" S.A. są przeznaczone dla przedsiębiorców z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.Beneficjentami Funduszy mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095, z późn. zm.) spełniające przesłanki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2006 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, którzy posiadają siedzibę (a w przypadku osoby fizycznej – adres zamieszkania) lub adres głównego miejsca wykonywania działalności na terenie województwa podlaskiego lub prowadzą inwestycje na terenie województwa podlaskiego, a w przypadku Funduszu pożyczkowego dla małych przedsiębiorców ARR "ARES" S.A. województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

  • Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.
  • Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.
  • Średnie przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 osób i którego obroty roczne nie przekraczają 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

  • Oprocentowanie pożyczek dla firm jest ustalane na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej i jest stałe w okresie spłaty pożyczki oraz równe stopie referencyjnej obliczonej jako suma stopy bazowej i marży wyrażonej w punktach bazowych.

    Komunikat KE oraz aktualne i historyczne stopy bazowe (strona UOKiK)    Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach jest członkiem Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych (PZFP)

    Początek strony